Interests

VN

avatar

Nguyễn Thị Thùy Liên

1
4.5
2
 • Bằng cấp :
 • . Chứng chỉ HLV quốc tế Les Mills các môn như: RPM, Body Pump, Body Jam
 • . Chứng chỉ Zumba Fitness
 • . Chứng chỉ TRX
 • . Chứng chỉ HLV Aerobic & Step Aerobic của TT California & Liên Đoàn Thể Dục Thể Thao Thành Phố (Loại xuất sắc)
 • Kinh nghiệm:
 • . 2007-2009 : HLV giảng dạy tại TTTDTT Q5, Q11
 • . 2009-2011 : HLV giảng dạy tại California, Thẻ Gym, Getfit, Vincharm, CSWellness
 • . 2011-2016 : vừa giảng dạy vừa chuyên sâu vào công tác đào tạo các thế hệ HLV kế thừa. Cũng trong khoảng thời gian này HLV Thuy lien còn là nguoi sang lap CLUB EVOFIT GYM& YOGA (chuyên về phòng gym kết hợp các môn tập có hiệu quả giảm cân cực cao)
 • Có thể đứng lớp tốt các môn: BodyPump, Aerobic, Step Aerobic, Zumba, Dance Free Style, Dance Fitness, Crunch, Bums N Tums, Shape Úp, Cycling, RPM, Taichi Balance.
Nguyễn Thị Thùy Liên
Courses: 1
Rating: 4.5
Followers: 2

Nguyễn Thị Thùy Liên

About
 • Bằng cấp :
 • . Chứng chỉ HLV quốc tế Les Mills các môn như: RPM, Body Pump, Body Jam
 • . Chứng chỉ Zumba Fitness
 • . Chứng chỉ TRX
 • . Chứng chỉ HLV Aerobic & Step Aerobic của TT California & Liên Đoàn Thể Dục Thể Thao Thành Phố (Loại xuất sắc)
 • Kinh nghiệm:
 • . 2007-2009 : HLV giảng dạy tại TTTDTT Q5, Q11
 • . 2009-2011 : HLV giảng dạy tại California, Thẻ Gym, Getfit, Vincharm, CSWellness
 • . 2011-2016 : vừa giảng dạy vừa chuyên sâu vào công tác đào tạo các thế hệ HLV kế thừa. Cũng trong khoảng thời gian này HLV Thuy lien còn là nguoi sang lap CLUB EVOFIT GYM& YOGA (chuyên về phòng gym kết hợp các môn tập có hiệu quả giảm cân cực cao)
 • Có thể đứng lớp tốt các môn: BodyPump, Aerobic, Step Aerobic, Zumba, Dance Free Style, Dance Fitness, Crunch, Bums N Tums, Shape Úp, Cycling, RPM, Taichi Balance.
Top Courses
Loading...