Danh mục
0
0
Nguyễn Thị Thùy Liên
Học viên: 0
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Bằng cấp :
  • . Chứng chỉ HLV quốc tế Les Mills các môn như: RPM, Body Pump, Body Jam
  • . Chứng chỉ Zumba Fitness

Tất cả khoá học