Danh mục
0
0
Nguyễn Thị Thanh Mai
Học viên: 23
Khóa học: 30

Kinh nghiệm

  • Giám đốc Trung tâm kỹ năng mềm Vietskill:
  • Dạy và mở các khóa đào tạo về kỹ năng mềm cho học viên ở các độ tuổi: Kỹ năng MC, giao tiếp, thuyết trình, tổ chức sự kiện, kỹ năng mềm lứa tuổi... ( www.vietskill.com.vn ).
  • Chia sẻ về văn hóa Việt Nam cho cộng đồng người Việt tại Ba Lan (tháng 6 năm 2015)

Tất cả khoá học