Interests

VN

avatar

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

2
0
0
  • Đồng sáng lập Bàn tay Việt - cơ sở móc len sợi Việt Nam năm 2012 – 2013.
  • Người sáng lập Princess, đang khởi động với qui mô lớn hơn, với website song ngữ Việt – Anh cùng niềm tin kiên định là sẽ đặt được chân vào thị trường lớn trong và ngoài nước, tạo nhiều thu nhập cho các phụ nữ Việt Nam khéo tay, cần cù, chịu khó.
  • Thành lập cơ sở móc len sợi Hoàng Hải đầu tiên năm 2003 – 2005.
  • Biết móc len sợi năm 8 tuổi và sản xuất phân phối sản phẩm len sợi đầu tiên ra thị trường năm 15 tuổi như: bao viết Hero, khăn choàng, bao tay,...
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Courses: 2
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

About
  • Đồng sáng lập Bàn tay Việt - cơ sở móc len sợi Việt Nam năm 2012 – 2013.
  • Người sáng lập Princess, đang khởi động với qui mô lớn hơn, với website song ngữ Việt – Anh cùng niềm tin kiên định là sẽ đặt được chân vào thị trường lớn trong và ngoài nước, tạo nhiều thu nhập cho các phụ nữ Việt Nam khéo tay, cần cù, chịu khó.
  • Thành lập cơ sở móc len sợi Hoàng Hải đầu tiên năm 2003 – 2005.
  • Biết móc len sợi năm 8 tuổi và sản xuất phân phối sản phẩm len sợi đầu tiên ra thị trường năm 15 tuổi như: bao viết Hero, khăn choàng, bao tay,...
Top Courses
Loading...
Loading...