Danh mục
0
0
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Học viên: 0
Khóa học: 9960

Kinh nghiệm

  • Tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc Tp.HCM.
  • Kinh nghiệm hơn 10 năm thiết kế và tư vấn phong thủy.
  • Giám đốc thiết kế CTCP Kiến Trúc Phong Thủy AN.

Tất cả khoá học