Danh mục
0
0
Nguyễn Quốc Đạt
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Công việc chính kinh doanh và đào tạo mọi người kinh doanh trên Internet.
  • Từng kiếm được 100 000 usd từ Youtube năm 2014.
  • Từng đào tạo hàng trăm người kinh doanh trên internet qua các chương trình đào tạo.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan