Interests

VN

avatar

Nguyễn Quốc Đạt

0
0
0
  • Công việc chính kinh doanh và đào tạo mọi người kinh doanh trên Internet.
  • Từng kiếm được 100 000 usd từ Youtube năm 2014.
  • Từng đào tạo hàng trăm người kinh doanh trên internet qua các chương trình đào tạo.
  • Có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua Google.
Nguyễn Quốc Đạt
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Quốc Đạt

About
  • Công việc chính kinh doanh và đào tạo mọi người kinh doanh trên Internet.
  • Từng kiếm được 100 000 usd từ Youtube năm 2014.
  • Từng đào tạo hàng trăm người kinh doanh trên internet qua các chương trình đào tạo.
  • Có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua Google.
Top Courses

No Related Course