Interests

VN

avatar

Nguyễn Phạm Thành Luân

1
3
0
 • Hiện đang đảm nhiệm vị trí Senior IT Speciaist - SAP Basis công ty TMDV - TNHH Tân Hiệp Phát - THP Group.
 • Kinh nghiệm làm việc:
 • 05 năm làm việc trên hệ thống SAP ERP / BI.
 • Hơn 07 năm kinh nghiệm về IT System Administration.
 • MCSE, ITIL Foundation certificated.
 • Trained: SAPTEC, ADM940, ADM950 at Kaisa Academy.
 • Thành tựu đạt được:
 • Là khách hàng đầu tiên của SAP tại Việt Nam tự triển khai hệ thống SAP Solman quản lý tập trung toàn bộ hệ thống SAP của THP Group (2015).
 • Tự thực hiện xử lý các lỗi về bảo mật cho hệ thống SAP của công ty theo dự án SAP Security (2017).
 • Setup thành công hệ thống SAP dự phòng (DR System) cho công ty 2018.
Nguyễn Phạm Thành Luân
Courses: 1
Rating: 3
Followers: 0

Nguyễn Phạm Thành Luân

About
 • Hiện đang đảm nhiệm vị trí Senior IT Speciaist - SAP Basis công ty TMDV - TNHH Tân Hiệp Phát - THP Group.
 • Kinh nghiệm làm việc:
 • 05 năm làm việc trên hệ thống SAP ERP / BI.
 • Hơn 07 năm kinh nghiệm về IT System Administration.
 • MCSE, ITIL Foundation certificated.
 • Trained: SAPTEC, ADM940, ADM950 at Kaisa Academy.
 • Thành tựu đạt được:
 • Là khách hàng đầu tiên của SAP tại Việt Nam tự triển khai hệ thống SAP Solman quản lý tập trung toàn bộ hệ thống SAP của THP Group (2015).
 • Tự thực hiện xử lý các lỗi về bảo mật cho hệ thống SAP của công ty theo dự án SAP Security (2017).
 • Setup thành công hệ thống SAP dự phòng (DR System) cho công ty 2018.
Top Courses
Loading...