Danh mục
0
0
Nguyễn Minh Trang
Học viên: 1
Khóa học: 1122

Kinh nghiệm

  • Người sẽ huấn huyện, đồng hành với các bạn trong khoá học này là NLP Trainer Quốc tế Nguyễn Minh Trang.
  • Cô là một trong số những người đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội NLP Hoa Kỳ chứng nhận là Master Trainer năm đầu tiên.
  • Cô đã đào tạo và huấn luyện cho hàng ngàn người tại Việt Nam và các Quốc gia Châu Á như Singpore, Thái Lan, Myanmar.

Tất cả khoá học