Danh mục
0
0
Nguyễn Lê Hoàng
Học viên: 67
Khóa học: 497

Kinh nghiệm

  • CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức huấn luyện kế toán thực tế số 1 Việt Nam.
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và giảng dạy kế toán thực tế
  • Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm cả trực tiếp và online

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan