Danh mục
0
0
NGUYỄN HƯƠNG GIANG
Học viên: 23
Khóa học: 177

Kinh nghiệm

  • Học hàm học vị: Thạc sỹ Phương pháp Giảng dạy Âm nhạc (Thanh Nhạc) - Học viện Âm nhạc Quốc gia VN
  • Bằng cấp, chứng chỉ: Cử nhân Biểu diễn Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia VN
  • Số năm kinh nghiệm trong nghề: 15 năm biểu diễn

Tất cả khoá học