Danh mục
0
0
Nguyễn Hoàng Nam
Học viên: 7
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Kỹ sư Công nghệ thông tin đang làm việc tại Trung tâm tin học UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
  • Có nhiều năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng với: PHP, HTML, CSS, Wordpress, Bootstrap, Javascript, Scratch...
  • Có hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy SCRATCH 3.0, đạt được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển ứng dựng công nghệ cấp tỉnh và thành phố.

Tất cả khoá học