Danh mục
0
0
Nguyễn Hồ Ngọc Quỳnh
Học viên: 1
Khóa học: 277

Kinh nghiệm

  • IELTS Overall Bandscore: 8.0 được cấp bởi IDP Việt Nam.
  • Đơn vị công tác:
  • 2015 – nay: Giảng viên khoa Tiếng Anh, Đại học Sư Phạm TP HCM.

Tất cả khoá học