Danh mục
0
0
Nguyễn Hải Nam
Học viên: 1
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • CEO Goldkids Việt Nam (www.goldkids.vn)
  • Cựu CEO công ty CP nguồn nhân lực HRP (www.hrp.edu.vn)
  • Cựu giám đốc đào tạo Hotkids Việt Nam (www.hotkids.vn)

Tất cả khoá học