Interests

VN

avatar

Nguyễn Duy Khánh

1
4.6
4
 • Giảng viên – Trung tâm đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt
 • Giám đốc bán hàng Công ty cổ phần SX&XNK Việt Tiến
 • Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư TM&DV Hà Nội
 • Giảng viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
 • Giảng viên Trường Đại Học Thủy Lợi
 • Các chứng chỉ đào tạo khác: WWP, Sales and NLP (ITD); ALMI (LOMA); TOT, DISC, OTOT, ...
Nguyễn Duy Khánh
Courses: 1
Rating: 4.6
Followers: 4

Nguyễn Duy Khánh

About
 • Giảng viên – Trung tâm đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt
 • Giám đốc bán hàng Công ty cổ phần SX&XNK Việt Tiến
 • Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư TM&DV Hà Nội
 • Giảng viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
 • Giảng viên Trường Đại Học Thủy Lợi
 • Các chứng chỉ đào tạo khác: WWP, Sales and NLP (ITD); ALMI (LOMA); TOT, DISC, OTOT, ...
Top Courses
Loading...