Danh mục
0
0
Nguyễn Duy Khánh
Học viên: 26
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Giảng viên – Trung tâm đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt
  • Giám đốc bán hàng Công ty cổ phần SX&XNK Việt Tiến
  • Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư TM&DV Hà Nội

Tất cả khoá học