Danh mục
0
0
Nguyễn Đức Lộc
Học viên: 18
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Sáng lập Sữa Tử Online, cộng đồng chuyên về Tử Vi dành cho người trẻ.
  • Sở hữu đơn vị tư nhân chuyên tư vấn về nhân sự và xây dựng hệ thống cho các doanh nghiệp.
  • Từng tổ chức hội thảo và đào tạo về Tử Vi tại các đơn vị như Tinh Vân Group, Tập Đoàn Mường Thanh...

Tất cả khoá học