Interests

VN

avatar

Nguyễn Đức Lộc

1
4
2
  • Sáng lập Sữa Tử Online, cộng đồng chuyên về Tử Vi dành cho người trẻ.
  • Sở hữu đơn vị tư nhân chuyên tư vấn về nhân sự và xây dựng hệ thống cho các doanh nghiệp.
  • Từng tổ chức hội thảo và đào tạo về Tử Vi tại các đơn vị như Tinh Vân Group, Tập Đoàn Mường Thanh...
Nguyễn Đức Lộc
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 2

Nguyễn Đức Lộc

About
  • Sáng lập Sữa Tử Online, cộng đồng chuyên về Tử Vi dành cho người trẻ.
  • Sở hữu đơn vị tư nhân chuyên tư vấn về nhân sự và xây dựng hệ thống cho các doanh nghiệp.
  • Từng tổ chức hội thảo và đào tạo về Tử Vi tại các đơn vị như Tinh Vân Group, Tập Đoàn Mường Thanh...
Top Courses
Loading...