Interests

VN

avatar

Nguyễn Đức Anh

0
0
4
  • Cuối năm 2018 này là vừa tròn 10 năm giảng dạy tiếng Anh, 06 năm giảng dạy TOEIC, IELTS, 04 năm đam mê theo đuổi chuẩn hoá giọng Anh Anh của mình.
  • Thầy thật may mắn khi được tiếp xúc với rất nhiều học sinh từ các vùng miền của Tổ quốc, gắn bó không chỉ trên lớp học mà còn ngoài đời sống để hiểu được yếu tố vùng miền ảnh hưởng nhiều thế nào đến phát âm tiếng Anh của mọi người. Để rồi, đúc kết, thử nghiệm, rồi lại đúc kết, thử nghiệm để tìm ra những phương pháp giảng dạy phù hợp nhất với các vùng miền.
  • Tiếng Anh, thầy dạy học sinh cách yêu thương nó trước rồi hiểu nó, hiểu bản thân mình mà cố gắng học hành.
  • Có thể em đã biết thầy qua fan page “Thầy giáo tiếng Anh” với hơn 32,000 lượt thích tự nhiên.
Nguyễn Đức Anh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 4

Nguyễn Đức Anh

About
  • Cuối năm 2018 này là vừa tròn 10 năm giảng dạy tiếng Anh, 06 năm giảng dạy TOEIC, IELTS, 04 năm đam mê theo đuổi chuẩn hoá giọng Anh Anh của mình.
  • Thầy thật may mắn khi được tiếp xúc với rất nhiều học sinh từ các vùng miền của Tổ quốc, gắn bó không chỉ trên lớp học mà còn ngoài đời sống để hiểu được yếu tố vùng miền ảnh hưởng nhiều thế nào đến phát âm tiếng Anh của mọi người. Để rồi, đúc kết, thử nghiệm, rồi lại đúc kết, thử nghiệm để tìm ra những phương pháp giảng dạy phù hợp nhất với các vùng miền.
  • Tiếng Anh, thầy dạy học sinh cách yêu thương nó trước rồi hiểu nó, hiểu bản thân mình mà cố gắng học hành.
  • Có thể em đã biết thầy qua fan page “Thầy giáo tiếng Anh” với hơn 32,000 lượt thích tự nhiên.
Top Courses

No Related Course