Danh mục
0
0
Nguyễn Đình Hoa Cương
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Giảng viên Nguyễn Đình Hoa Cương là Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính, có thâm niên hơn 15 năm giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, trường Đại học lớn trong nước và khu vực.
  • TS Cương đang giảng dạy tại Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ, Đại học Huế và là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho ngành Khoa học Dữ liệu của cơ sở đào tạo này.
  • Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp hàng trăm sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Tin học Kinh tế, Hệ thống thông tin, Khoa học dữ liệu...

Tất cả khoá học