Danh mục
0
0
Nguyễn Danh Tú
Học viên: 14
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Nguyên Giám đốc tài chính cho Doanh nghiệp có hơn 600 nhân viên.
  • 15+ năm kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Hà Nội và BKIndex.
  • 5+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sư phạm và đào tạo trên môi trường trực tuyến E-learning.

Tất cả khoá học