Interests

VN

avatar

Nguyễn Danh Tú

1
4.1
12
 • Nguyên Giám đốc tài chính cho Doanh nghiệp có hơn 600 nhân viên.
 • 15+ năm kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Hà Nội và BKIndex.
 • 5+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sư phạm và đào tạo trên môi trường trực tuyến E-learning.
 • 12+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tin học văn phòng trong công việc và cải tiến quy trình.
 • 20+ khóa học dành riêng cho người đi làm với chuyên đề Excel.
 • 100+ khóa giảng dạy chuyên đề, kỹ năng về ứng dụng CNTT trong làm việc.
Nguyễn Danh Tú
Courses: 1
Rating: 4.1
Followers: 12

Nguyễn Danh Tú

About
 • Nguyên Giám đốc tài chính cho Doanh nghiệp có hơn 600 nhân viên.
 • 15+ năm kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Hà Nội và BKIndex.
 • 5+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sư phạm và đào tạo trên môi trường trực tuyến E-learning.
 • 12+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tin học văn phòng trong công việc và cải tiến quy trình.
 • 20+ khóa học dành riêng cho người đi làm với chuyên đề Excel.
 • 100+ khóa giảng dạy chuyên đề, kỹ năng về ứng dụng CNTT trong làm việc.
Top Courses
Loading...