Interests

VN

avatar

Nguyễn Chí Thành (Thành Nguyễn Ielts)

0
0
0
  • Thủ khoa đầu vào chuyên ngành Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh 5 năm và IELTS 4 năm.
  • Giảng viên chuyên về Writing, đã hướng dẫn nhiều lứa học viên đạt thành tích cao trong kỳ thi IELTS (với 4 học viên đạt 8.0, hơn 30 học viên đạt 7.5, hơn 30 học viên đạt 7.0 và hơn 200 học viên đạt được các mức điểm như mục tiêu đặt ra để có thể tốt nghiệp Đại học, du học hoặc công tác tại nước ngoài).
  • Giảng viên cũng có nhiều kinh nghiệm liên kết với các trung tâm tư vấn du học, hoạch định lộ trình học cho các học viên để có được trình độ tiếng Anh tốt nhất.
Nguyễn Chí Thành (Thành Nguyễn Ielts)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Chí Thành (Thành Nguyễn Ielts)

About
  • Thủ khoa đầu vào chuyên ngành Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh 5 năm và IELTS 4 năm.
  • Giảng viên chuyên về Writing, đã hướng dẫn nhiều lứa học viên đạt thành tích cao trong kỳ thi IELTS (với 4 học viên đạt 8.0, hơn 30 học viên đạt 7.5, hơn 30 học viên đạt 7.0 và hơn 200 học viên đạt được các mức điểm như mục tiêu đặt ra để có thể tốt nghiệp Đại học, du học hoặc công tác tại nước ngoài).
  • Giảng viên cũng có nhiều kinh nghiệm liên kết với các trung tâm tư vấn du học, hoạch định lộ trình học cho các học viên để có được trình độ tiếng Anh tốt nhất.
Top Courses

No Related Course