Danh mục
0
0
Nguyễn Bá Dũng
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Founder của 4pixos Studio - một đơn vị chuyên nghiệp về Diễn họa Kiến trúc, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các đối tác nước ngoài trong các dự án cao cấp về kiến trúc, nội thất.
  • Từ kiến thức thực tế và kinh nghiệm nhiều năm, giảng viên đã xây dựng nên 4pixos Training - trung tâm đào tạo chuyên nghiệp về Diễn họa kiến trúc.
  • Sản phẩm của học viên 4pixos Training đã được công nhận k chỉ trong phạm vi Việt Nam, nhiều sản phẩm học viên cuối khóa đã lọt vào Gallerie của các Diễn đàn nổi tiếng về Diễn họa Kiến trúc

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan