Danh mục
0
0
Ngô Đình Anh Ngọc
Học viên: 10
Khóa học: 15

Kinh nghiệm

  • Người sáng lập ra Lớp Nhạc Anh Ngọc, với 26 năm giảng dạy và có nhiều kinh nghiệm
  • Hiện nay lớp nhạc của thầy số lượng học viên đang theo học rất đông
  • Ngoài ra thầy còn dạy online với kênh youtube đạt 14.184.201 lượt xem và 16.032 người đăng ký

Tất cả khoá học