Interests

VN

avatar

Ngô Đình Anh Ngọc

4
4.2
3
  • Người sáng lập ra Lớp Nhạc Anh Ngọc, với 26 năm giảng dạy và có nhiều kinh nghiệm
  • Hiện nay lớp nhạc của thầy số lượng học viên đang theo học rất đông
  • Ngoài ra thầy còn dạy online với kênh youtube đạt 14.184.201 lượt xem và 16.032 người đăng ký
Ngô Đình Anh Ngọc
Courses: 4
Rating: 4.2
Followers: 3

Ngô Đình Anh Ngọc

About
  • Người sáng lập ra Lớp Nhạc Anh Ngọc, với 26 năm giảng dạy và có nhiều kinh nghiệm
  • Hiện nay lớp nhạc của thầy số lượng học viên đang theo học rất đông
  • Ngoài ra thầy còn dạy online với kênh youtube đạt 14.184.201 lượt xem và 16.032 người đăng ký
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...