Danh mục
0
0
MC Trúc Thy (Thy Phạm)
Học viên: 3
Khóa học: 6

Kinh nghiệm

  • Biên tập viên, diễn giả – giám đốc truyền thông
  • Kiêm đạo diễn, biên đạo múa, MC, diễn viên Trúc Thy
  • Tổng giám đốc Công ty Ngôi Nhà Tuổi Thơ

Tất cả khoá học