Interests

VN

avatar

MC Trúc Thy (Thy Phạm)

2
5
1
  • Biên tập viên, diễn giả – giám đốc truyền thông
  • Kiêm đạo diễn, biên đạo múa, MC, diễn viên Trúc Thy
  • Tổng giám đốc Công ty Ngôi Nhà Tuổi Thơ
MC Trúc Thy (Thy Phạm)
Courses: 2
Rating: 5
Followers: 1

MC Trúc Thy (Thy Phạm)

About
  • Biên tập viên, diễn giả – giám đốc truyền thông
  • Kiêm đạo diễn, biên đạo múa, MC, diễn viên Trúc Thy
  • Tổng giám đốc Công ty Ngôi Nhà Tuổi Thơ
Top Courses
Loading...
Loading...