Danh mục
0
0
Lưu Thị Hoan
Học viên: 0
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Giảng viên thỉnh giảng Viện đại học mở Hà Nội
  • Ths Kế toán, kiểm toán - Học viện Tài chính năm 2014
  • Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà Hợp tác giảng viên chuyên môn với Tổ hợp giáo dục Topica từ năm 2014

Tất cả khoá học