Danh mục
0
0
Lưu Đức Thái
Học viên: 0
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Trình độ đại học.
  • Tốt nghiệp trường trung cấp y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội.
  • Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền.

Tất cả khoá học