Interests

VN

avatar

Lường Văn Nam

1
0
0
  • Giảng viên Lường Văn Nam hiện đang công tác tại công ty Wewolf Agency. Chức vụ hiện tại Manager Marketing.
  • Đã có hơn 4 năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực quảng cáo Facebook. Hơn 3 năm đào tạo về quảng cáo Facebook online, offline tại các lớp của iViet tổ chức.
  • Đào tạo online và offline trên 3000 học viên là các bạn đang tự kinh doanh, nhân viên marketing, sale, CMO, CEO của các doanh nghiệp,...
Lường Văn Nam
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Lường Văn Nam

About
  • Giảng viên Lường Văn Nam hiện đang công tác tại công ty Wewolf Agency. Chức vụ hiện tại Manager Marketing.
  • Đã có hơn 4 năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực quảng cáo Facebook. Hơn 3 năm đào tạo về quảng cáo Facebook online, offline tại các lớp của iViet tổ chức.
  • Đào tạo online và offline trên 3000 học viên là các bạn đang tự kinh doanh, nhân viên marketing, sale, CMO, CEO của các doanh nghiệp,...
Top Courses
Loading...