Interests

VN

avatar

LinhStudio

1
1
0
  • Linh Studio là một tổ chức gồm các chuyên gia về lĩnh vực CNTT, Online Marketing.
  • Các chuyên gia của Linh Studio đều có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại các công ty.
  • Chúng tôi tạo ra các khóa học chất lượng và có tính ứng dụng cao nhằm giúp các học viên nắm bắt một kỹ năng, hỗ trợ nghề nghiệp.
LinhStudio
Courses: 1
Rating: 1
Followers: 0

LinhStudio

About
  • Linh Studio là một tổ chức gồm các chuyên gia về lĩnh vực CNTT, Online Marketing.
  • Các chuyên gia của Linh Studio đều có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại các công ty.
  • Chúng tôi tạo ra các khóa học chất lượng và có tính ứng dụng cao nhằm giúp các học viên nắm bắt một kỹ năng, hỗ trợ nghề nghiệp.
Top Courses
Loading...