Danh mục
0
0
Lê Văn Toàn
Học viên: 0
Khóa học: 277

Kinh nghiệm

  • Cử nhân ngành Việt Nam học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.
  • Admin trang "Văn hóa Việt Nam".
  • Có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, thuyết giảng về các vấn đề về văn hóa.

Tất cả khoá học