Danh mục
0
0
Lê Văn Tiến Sĩ
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • 18 năm làm việc trong lĩnh vực Giáo Dục và CNTT.
  • Đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo cấp cao như Trưởng văn phòng đại diện kiêm Giám Đốc khu vực Đông Dương tập đoàn Giáo Dục NIIT Ấn Độ và Giám Đốc Điều Hành công ty công nghệ Vinabenri.
  • Hơn 5 năm giảng dạy các môn: Quản lý dự án, Quản lý thời gian, Thuyết trình hiệu quả, Giao tiếp hiệu quả, Hành vi tổ chức, Anh Văn giao tiếp cho các doanh nghiệp lớn và trường đại học.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan