Danh mục
0
0
Lê Văn Dũng
Học viên: 3
Khóa học: 277

Kinh nghiệm

  • Có trên 5 năm sử dụng Nghệ thuật ghi chép để thành công và thực tiễn công việc và học tập.
  • Đã có kinh nghiệm chia sẻ và đào tạo cho học viên về Nghệ thuật ghi chép để thành công.

Tất cả khoá học