Danh mục
0
0
Lê Thị Phương Linh
Học viên: 2
Khóa học: 21

Kinh nghiệm

  • Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ và giáo dục I-talents.
  • Quản lý phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Viện nghiên cứu sinh trắc vân tay
  • Nhà huấn luyện sinh trắc vân tay Gentalents

Tất cả khoá học