Danh mục
0
0
Lê Thị Ngọc Ngân
Học viên: 12
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Giảng viên Jones Le (Lê Thị Ngọc Ngân) Giám đốc sản xuất của Mỹ phẩm thiên nhiên Sensitina.
  • Người sáng lập 3 thương hiệu mỹ phẩm cho da nhạy cảm: The Beauty of Jones, Manly, Ecjema.
  • Chuyên viên điều chế mỹ phẩm chuyên nghiệp, tốt nghiệp chương trình đào tạo điều chế mỹ phẩm của Formula Botanica.

Tất cả khoá học