Interests

VN

avatar

Lê Thị Ngọc Ngân

1
0
0
  • Giảng viên Jones Le (Lê Thị Ngọc Ngân) Giám đốc sản xuất của Mỹ phẩm thiên nhiên Sensitina.
  • Người sáng lập 3 thương hiệu mỹ phẩm cho da nhạy cảm: The Beauty of Jones, Manly, Ecjema.
  • Chuyên viên điều chế mỹ phẩm chuyên nghiệp, tốt nghiệp chương trình đào tạo điều chế mỹ phẩm của Formula Botanica.
Lê Thị Ngọc Ngân
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Lê Thị Ngọc Ngân

About
  • Giảng viên Jones Le (Lê Thị Ngọc Ngân) Giám đốc sản xuất của Mỹ phẩm thiên nhiên Sensitina.
  • Người sáng lập 3 thương hiệu mỹ phẩm cho da nhạy cảm: The Beauty of Jones, Manly, Ecjema.
  • Chuyên viên điều chế mỹ phẩm chuyên nghiệp, tốt nghiệp chương trình đào tạo điều chế mỹ phẩm của Formula Botanica.
Top Courses
Loading...