Danh mục
0
0
Lê Thị Nghĩa
Học viên: 2
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Hiện tại làm chuyên viên tư vấn viễn thông của FPT Telecom chi nhánh Thanh Hóa.
  • Trước kia làm chuyên viên tư vấn tuyển sinh cho các học viện: học viện Design global, học viện IT Plus - đại học Quốc Gia Hà Nội, học viên T3H.
  • Làm MC sự kiện, hội thảo cho tập đoàn Thiên Tâm Group.

Tất cả khoá học