Danh mục
0
0
Lê Thành Việt Anh
Học viên: 23
Khóa học: 8

Kinh nghiệm

  • Tôi là một Freelancer trong lĩnh vực dựng hình 3D và 3D animation. Học tập và nghiên cứu và làm việc với 3D từ năm 2009 đến nay, tôi đã đi làm các công ty game, phim và tự tạo website lethanhvietanh.com để kinh doanh. Với mong muốn giúp đỡ cộng đồng biết làm 3D animation tôi đang từng bước tạo dựng những khoá học online để làm nền tảng vững chắc để mọi người tự tin hơn khi bước vào lĩnh vực thiết kế đồ hoạ 3D này.

Tất cả khoá học