Danh mục
0
0
Lê Quốc Thắng
Học viên: 0
Khóa học: 2

Kinh nghiệm

  • 10 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực giáo dục, phát triển tiềm năng con người.
  • Từng học tập công tác và làm việc tại trường đại học Tôn Đức Thắng thành phố Hồ Chí Minh, Viện môi trường và tài nguyên, là cử nhân sư phạm.
  • Cộng tác tư vấn phát triển về các kỹ năng sống, quản lý giáo dục trong các trường học, các cấp học.

Tất cả khoá học