Interests

VN

avatar

Lê Hồng Linh (Chou Chou)

1
3
0
  • Hơn 8 năm trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo
  • Thiết kế quảng cáo cho các đơn vị đối tác: Trường Nhật Ngữ Giang Anh, Diễn giả luật sư Phạm Thành Long, công ty Sudo, công ty đào tạo GAMMA Edu...
Lê Hồng Linh (Chou Chou)
Courses: 1
Rating: 3
Followers: 0

Lê Hồng Linh (Chou Chou)

About
  • Hơn 8 năm trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo
  • Thiết kế quảng cáo cho các đơn vị đối tác: Trường Nhật Ngữ Giang Anh, Diễn giả luật sư Phạm Thành Long, công ty Sudo, công ty đào tạo GAMMA Edu...
Top Courses
Loading...