Danh mục
0
0
Lại Thị Lệ
Học viên: 2
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • 5 năm kinh nghiệm trong các đồ handmade.
  • 2 năm kinh nghiệm là người giảng dạy về các loại hoa giấy handmade.

Tất cả khoá học