Interests

VN

avatar

KIM QUY TRẦN

1
0
0
  • Hơn 3 năm học tập và làm việc tại Đài Loan; và hiện tại đang làm việc cho công ty tư vấn đầu tư của Trung Quốc
  • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung tại các trung tâm tiếng Trung; gia sư riêng tiếng Trung cho các bạn sinh viên đi du học, đi làm tại Đài Loan và dạy tiếng Việt cho người Trung Quốc, Đài Loan
KIM QUY TRẦN
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

KIM QUY TRẦN

About
  • Hơn 3 năm học tập và làm việc tại Đài Loan; và hiện tại đang làm việc cho công ty tư vấn đầu tư của Trung Quốc
  • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung tại các trung tâm tiếng Trung; gia sư riêng tiếng Trung cho các bạn sinh viên đi du học, đi làm tại Đài Loan và dạy tiếng Việt cho người Trung Quốc, Đài Loan
Top Courses
Loading...