Danh mục
0
0
Joseph William Thumpston (Joe)
Học viên: 1
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Giảng viên người Anh Quốc
  • Thạc sĩ khoa học ngôn ngữ tại Université de lyon
  • Chứng chỉ TESOL

Tất cả khoá học