Interests

VN

avatar

Huỳnh Hoàng Tú

1
3.6
0
  • Giáo viên Anh Văn có nhiều kinh nghiệm trong việc luyện thi các bằng cấp quốc tế
  • Có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và 2 năm trực tiếp đứng lớp IELTS
  • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Là giáo viên tâm huyết, luôn hết lòng vì học viên, hơn 5 năm thầy đã đạo tạo nhiều học viên đạt kết quả IELTS như mong muốn.
Huỳnh Hoàng Tú
Courses: 1
Rating: 3.6
Followers: 0

Huỳnh Hoàng Tú

About
  • Giáo viên Anh Văn có nhiều kinh nghiệm trong việc luyện thi các bằng cấp quốc tế
  • Có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và 2 năm trực tiếp đứng lớp IELTS
  • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Là giáo viên tâm huyết, luôn hết lòng vì học viên, hơn 5 năm thầy đã đạo tạo nhiều học viên đạt kết quả IELTS như mong muốn.
Top Courses
Loading...