Danh mục
0
0
Huỳnh Hoàng Tú
Học viên: 3
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Giáo viên Anh Văn có nhiều kinh nghiệm trong việc luyện thi các bằng cấp quốc tế
  • Có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và 2 năm trực tiếp đứng lớp IELTS
  • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Tất cả khoá học