Danh mục
0
0
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ MARSAL ACADEMY
Học viên: 3
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Học viện Đào tạo Marketing và Sales đầu tiên tại Việt Nam tập trung tất cả cho cơ hội việc làm của các học viên. Không chỉ đào tạo ra những nhân sự có năng lực làm việc chuẩn mực, học viện còn cung cấp các công cụ hỗ trợ quá trình học tập, làm việc, và tạo ra cả một môi trường phát triển toàn diện để học viên thực hành.
  • Tất cả những gì mà Marsal đang theo đuổi, đó là các học viên của trường sẽ có thể làm được việc ngay trong và sau khi đào tạo. Hãy dõi theo và tham gia cùng chúng tôi!

Tất cả khoá học