Interests

VN

avatar

Hoàng Quốc Hưng

0
0
0
  • Đồng sáng lập TNI GROUP và hiện tại là Giám đốc Kĩ thuật của T-Agency.
  • 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kĩ thuật nền tảng.
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và Marketing.
Hoàng Quốc Hưng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Hoàng Quốc Hưng

About
  • Đồng sáng lập TNI GROUP và hiện tại là Giám đốc Kĩ thuật của T-Agency.
  • 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kĩ thuật nền tảng.
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và Marketing.
Top Courses

No Related Course