Interests

VN

avatar

Hoàng Quốc Hưng

2
3.8
0
  • Đồng sáng lập TNI GROUP và hiện tại là Giám đốc Kĩ thuật của T-Agency
  • 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kĩ thuật nền tảng
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing
Hoàng Quốc Hưng
Courses: 2
Rating: 3.8
Followers: 0

Hoàng Quốc Hưng

About
  • Đồng sáng lập TNI GROUP và hiện tại là Giám đốc Kĩ thuật của T-Agency
  • 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kĩ thuật nền tảng
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing
Top Courses
Loading...
Loading...