Danh mục
0
0
Hoàng Ngọc Nhất (Louis Hoang)
Học viên: 2
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Là thành viên chính thức của ACCA.
  • Từng là Fund Manager tại tập đoàn BOM (1 trong 4 tập đoàn kiểm toán tài chính lớn nhất thế giới).
  • Master về đầu tư tiền điện tử.