Danh mục
0
0
Hoàng Minh Tú (Zoe Hoang)
Học viên: 13
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Website: https://genieacademy.net
  • Sáng lập Genie Academy - cung cấp kiến thức, kỹ năng và công cụ để làm việc hiệu quả và sống hạnh phúc cho giới trẻ.
  • Phiên dịch viên chuyên nghiệp.

Tất cả khoá học