Interests

VN

avatar

Hannah Phạm

4
4.3
190
 • Người sáng lập ra Anh ngữ Hannah Phạm.
 • Chuyên gia đào tạo tiếng Anh kết hợp tư duy.
 • Chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 • Có trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý và đào tạo giảng viên.
 • Đã có trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và trên 5 năm đào tạo giảng viên tiếng Anh.
 • Là MC của kênh học tiếng Anh qua bài hát Hannah Phạm.
 • Là tác giả của cuốn sách: Giải mã bí mật giỏi tiếng Anh.
 • Phương châm giảng dạy: "Không yêu cầu học sinh học nhanh, học số lượng kiến thức nhiều, nhưng đã hiểu vấn đề gì thì phải hiểu đến tận cùng. Dạy học sinh giỏi trở thành giỏi hơn thì không khó, truyền cảm hứng cho học sinh kém và yêu thích Tiếng Anh mới thực sự là một thử thách".
Hannah Phạm
Courses: 4
Rating: 4.3
Followers: 190

Hannah Phạm

About
 • Người sáng lập ra Anh ngữ Hannah Phạm.
 • Chuyên gia đào tạo tiếng Anh kết hợp tư duy.
 • Chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 • Có trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý và đào tạo giảng viên.
 • Đã có trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và trên 5 năm đào tạo giảng viên tiếng Anh.
 • Là MC của kênh học tiếng Anh qua bài hát Hannah Phạm.
 • Là tác giả của cuốn sách: Giải mã bí mật giỏi tiếng Anh.
 • Phương châm giảng dạy: "Không yêu cầu học sinh học nhanh, học số lượng kiến thức nhiều, nhưng đã hiểu vấn đề gì thì phải hiểu đến tận cùng. Dạy học sinh giỏi trở thành giỏi hơn thì không khó, truyền cảm hứng cho học sinh kém và yêu thích Tiếng Anh mới thực sự là một thử thách".
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...