Interests

VN

avatar

Hà Thị Hường

1
0
0
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc đặt hàng, buôn bán, vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam.
  • Từng tổ chức nhiều buổi workshop và lớp học chia sẻ kiến thức giúp hàng trăm người biết tự tay đặt hàng từ các web thương mại Trung Quốc.
Hà Thị Hường
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Hà Thị Hường

About
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc đặt hàng, buôn bán, vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam.
  • Từng tổ chức nhiều buổi workshop và lớp học chia sẻ kiến thức giúp hàng trăm người biết tự tay đặt hàng từ các web thương mại Trung Quốc.
Top Courses
Loading...