Danh mục
0
0
Hà Kế Tú (Haketu)
Học viên: 330
Khóa học: 180

Kinh nghiệm

  • Haketu là một trong những người đầu tiên có kênh Youtube dạy guitar phi lợi nhuận tại Việt Nam.
  • Thời điểm hiện tại, kênh youtube của Haketu đã đạt mức 160,000 subscribers.
  • Giảng viên xuất phát từ học âm nhạc cổ điển, và hiện đã có hơn 12 năm chơi đàn và nghiên cứu về guitar, cũng như viết ra hàng trăm bản guitar tab để làm học liệu.

Tất cả khoá học