Interests

VN

avatar

Egbert Veltman

0
0
0
 • Trình độ học vấn:
 • Bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế tại trường đại học Amsterdam
 • Bằng cử nhân về luật tại trường đại học Amsterdam
 • Kinh nghiệm:
 • Giảng viên nhóm nghiên cứu của bộ Ngoại Giao tại đại học Amsterdam
 • Giảng viên dạy học trực tuyến tại tổ hợp công nghệ giáo dục TOPICA
 • Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh nhiều năm
Egbert Veltman
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Egbert Veltman

About
 • Trình độ học vấn:
 • Bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế tại trường đại học Amsterdam
 • Bằng cử nhân về luật tại trường đại học Amsterdam
 • Kinh nghiệm:
 • Giảng viên nhóm nghiên cứu của bộ Ngoại Giao tại đại học Amsterdam
 • Giảng viên dạy học trực tuyến tại tổ hợp công nghệ giáo dục TOPICA
 • Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh nhiều năm
Top Courses

No Related Course