Danh mục
0
0
Egbert Veltman
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Trình độ học vấn:
  • Bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế tại trường đại học Amsterdam
  • Bằng cử nhân về luật tại trường đại học Amsterdam

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan