Danh mục
0
0
Dương Lệ Xuân
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề thiết kế ngay từ khi làm Part time từ thời kỳ sinh viên đại học năm thứ nhất.
  • Trải qua nhiều vị trí như Designer, Sales and Marketing, tổ chức sự kiện, trợ lý CEO...
  • Quan điểm:"Kiến thức phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm thực tế chứ không chỉ "Đóng băng" trong phạm vi lý thuyết đã học.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan