Interests

VN

avatar

Dương Lệ Xuân

0
0
0
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề thiết kế ngay từ khi làm Part time từ thời kỳ sinh viên đại học năm thứ nhất.
  • Trải qua nhiều vị trí như Designer, Sales and Marketing, tổ chức sự kiện, trợ lý CEO...
  • Quan điểm:"Kiến thức phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm thực tế chứ không chỉ "Đóng băng" trong phạm vi lý thuyết đã học.
Dương Lệ Xuân
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Dương Lệ Xuân

About
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề thiết kế ngay từ khi làm Part time từ thời kỳ sinh viên đại học năm thứ nhất.
  • Trải qua nhiều vị trí như Designer, Sales and Marketing, tổ chức sự kiện, trợ lý CEO...
  • Quan điểm:"Kiến thức phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm thực tế chứ không chỉ "Đóng băng" trong phạm vi lý thuyết đã học.
Top Courses

No Related Course