Interests

VN

avatar

Đức Vũ Dương

2
3.2
0
 • Nhà kể chuyện đào tạo và người truyền cảm hứng.
 • Sáng lập và điều hành: Hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Khác Biệt (Different Language Center).
 • 5 năm kinh nghiệm khởi nghiệp và kinh doanh từ hai bàn tay trắng.
 • Trải qua gần 20 nghề khác nhau ở mọi lĩnh vực: Du lịch - Khách sạn - Đào tạo - Bất động sản - Hội chợ - kinh doanh Online - MLM.
 • CÁC THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC:
 • + 2016 : Top 10 dự án Khởi nghiệp xuất sắc X-men, Top 50 dự án Khởi nghiệp BSSC.
 • + 2015 : Giải Dám thất bại, cuộc thi hùng biện những cuốn sách đổi đời, tập đoàn Trung Nguyên. Top 60 dự án xuất sắc BSSC.
 • + 2014 : Giải Nhất- cuộc thi hùng biện Techcamp – Đại học Bách Khoa TPHCM.
 • + 2013 : Giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia.
 • + 2012 : Top 60 Thủ lĩnh sinh viên, Chương trình LEAD của Đại sứ quán Mỹ bảo trợ.
 • + 2011 : Học bổng X-men, Việt Anh English.
 • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
 • + 2009 : MC - Tổ chức sự kiện, CLB 2E.
 • + 2010 : Chủ tịch CLB HOUFM và nhà kinh tế giỏi.
 • + 2011 : Sáng lập và quản lý Marketing, Công ty CP Truyền thông 2E VN.
 • + 2012 : Sáng lập và quản lý Marketing, ECOTOUR- công ty CP ECO+.
 • + 2013 : Sáng lập và Giám đốc dự án Café Tourism.
 • + 2014 : Quản lý nhà hàng Arcadia Resort – Phú Quốc Kiên Giang, lễ tân khách sạn Cassia Cottage, Chuyên viên Bất động sản, Hoàng Anh Sài Gòn Group.
 • Chuyên viên Kinh doanh, Công ty CP Tư vấn đào tạo Espeed, Quản lý quán café 579, Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TPHCM.
 • + 2015 : Sáng lập kính Ray ban đẹp: www.kinhraybandep.com, Sáng lập dự án FULL USB.
 • + 2016 : Sáng lập hệ thống trung tâm đào tạo Ngoại ngữ Quốc tế Khác Biệt với 3 cơ sở tại Hải Phòng – Hồ Chí Minh sau 8 tháng.
Đức Vũ Dương
Courses: 2
Rating: 3.2
Followers: 0

Đức Vũ Dương

About
 • Nhà kể chuyện đào tạo và người truyền cảm hứng.
 • Sáng lập và điều hành: Hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Khác Biệt (Different Language Center).
 • 5 năm kinh nghiệm khởi nghiệp và kinh doanh từ hai bàn tay trắng.
 • Trải qua gần 20 nghề khác nhau ở mọi lĩnh vực: Du lịch - Khách sạn - Đào tạo - Bất động sản - Hội chợ - kinh doanh Online - MLM.
 • CÁC THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC:
 • + 2016 : Top 10 dự án Khởi nghiệp xuất sắc X-men, Top 50 dự án Khởi nghiệp BSSC.
 • + 2015 : Giải Dám thất bại, cuộc thi hùng biện những cuốn sách đổi đời, tập đoàn Trung Nguyên. Top 60 dự án xuất sắc BSSC.
 • + 2014 : Giải Nhất- cuộc thi hùng biện Techcamp – Đại học Bách Khoa TPHCM.
 • + 2013 : Giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia.
 • + 2012 : Top 60 Thủ lĩnh sinh viên, Chương trình LEAD của Đại sứ quán Mỹ bảo trợ.
 • + 2011 : Học bổng X-men, Việt Anh English.
 • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
 • + 2009 : MC - Tổ chức sự kiện, CLB 2E.
 • + 2010 : Chủ tịch CLB HOUFM và nhà kinh tế giỏi.
 • + 2011 : Sáng lập và quản lý Marketing, Công ty CP Truyền thông 2E VN.
 • + 2012 : Sáng lập và quản lý Marketing, ECOTOUR- công ty CP ECO+.
 • + 2013 : Sáng lập và Giám đốc dự án Café Tourism.
 • + 2014 : Quản lý nhà hàng Arcadia Resort – Phú Quốc Kiên Giang, lễ tân khách sạn Cassia Cottage, Chuyên viên Bất động sản, Hoàng Anh Sài Gòn Group.
 • Chuyên viên Kinh doanh, Công ty CP Tư vấn đào tạo Espeed, Quản lý quán café 579, Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TPHCM.
 • + 2015 : Sáng lập kính Ray ban đẹp: www.kinhraybandep.com, Sáng lập dự án FULL USB.
 • + 2016 : Sáng lập hệ thống trung tâm đào tạo Ngoại ngữ Quốc tế Khác Biệt với 3 cơ sở tại Hải Phòng – Hồ Chí Minh sau 8 tháng.
Top Courses
Loading...
Loading...