Danh mục
0
0
Đức Vũ Dương
Học viên: 4
Khóa học: 8

Kinh nghiệm

  • Nhà kể chuyện đào tạo và người truyền cảm hứng.
  • Sáng lập và điều hành: Hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Khác Biệt (Different Language Center).
  • 5 năm kinh nghiệm khởi nghiệp và kinh doanh từ hai bàn tay trắng.

Tất cả khoá học