Interests

VN

avatar

Đồng Thị Thao

1
0
0
  • IELTS 7.5, kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy tại các trung tâm tiếng Anh
  • Hơn 02 năm quản lý và điều hành và giảng dạy.
  • Đào tạo hơn 1.000 học viên khắp cả nước, chị là người có đam mê chia sẻ, giúp đỡ cho cộng đồng.
  • Với mong muốn là sẽ chia sẻ cho hàng triệu bạn trẻ Việt Nam tự tin giao tiếp tiếng Anh và sử dụng thành thạo Internet Marketing online trong công việc, để có một tương lai tốt đẹp hơn
Đồng Thị Thao
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Đồng Thị Thao

About
  • IELTS 7.5, kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy tại các trung tâm tiếng Anh
  • Hơn 02 năm quản lý và điều hành và giảng dạy.
  • Đào tạo hơn 1.000 học viên khắp cả nước, chị là người có đam mê chia sẻ, giúp đỡ cho cộng đồng.
  • Với mong muốn là sẽ chia sẻ cho hàng triệu bạn trẻ Việt Nam tự tin giao tiếp tiếng Anh và sử dụng thành thạo Internet Marketing online trong công việc, để có một tương lai tốt đẹp hơn
Top Courses
Loading...